Udbudsmateriale

Få udarbejdet udbudsmateriale / behovsanalyse

Med 18 års ekspertise og erfaring fra adskillige hundrede indkøbsprojekter og behovsanalyser for kunder, tilbyder vi dig at foretage en uvildig behovsanalyse af dit print setup. Samt udarbejde et gennemtestet udbudsmateriale som er tilrettet, specifikt til dine fremtidige behov.


Leverandøren tilbyder ofte at foretage en behovsanalyse for kunderne. Med den skjulte aganda, at leverandøren derved får et fuldt indblik og ofte også bedre indsigt i kundens print-løsning og ikke mindst kontrakter, end kunden selv. Dette er ikke strategisk velfunderet for en fremtidig forhandling. Flere betegner også dette som at "lade ræven vogte får."

Hertil kan man måske med rette også være nervøs for, om konklusionerne varetager kundens interesse. Vil man måske forvente at leverandøren ville anbefale kunden at lade en konkurrents nuv. kopimaskiner & printere blive stående.

Visivo er 100% uvildig og varetager kundernes interesser.

Visivo udarbejder udbudsmateriale for kunder.

Visivo har deltaget i adskillige hundrede behovsanalyser for kunder og forhandlinger med leverandørerne. Både hos private danske & interantionale virksomheder, der har ønsket at forhandle en international ramme-aftale med en leverandør af printere & kopimaskiner.

Hertil har Visivo været tilknyttet flere offentlige udbud og har også været godkendt SKI-rådgiver i flere år.


Qua vores 18-års daglige praktiske erfaring, er Visivo derfor fokuseret på hvilke ting man skal være særskilt opmærksom på. Samt vilkår, man rent faktisk kan få leverandørerne til at tiltræde og som overrasker samtlige af vores kunder.

Med afsæt heri, udnytter vi vores indsigt i samtlige leverandøres tilbud og kunders aftaler, med det formål at tage det bedste fra hver kontrakt og få indført disse forbedrede vilkår hos vores kunder. Og ret ofte, lykkedes dette i langt flere tilfælde end man ville tro.

Forankret i adskillige hundrede behovsanalyser, har Visivo også et indgående kendskab til hvilke værktøjer ( såsom ex. software ) der kan hjælpe og minimere tiden med at udarbejde en behovsanalyse af nuværende og fremtidig print-løsning.

Herunder gøre vores kunder opmærksomme på de teknologiske tiltag der er sket, siden de sidst var i udbud.


Qua vi er ekspert i kopimaskiner & printere, vil Visivo også allokkere markant mindre tid i disse projekter end hvis kunden selv skulle udføre disse analyser.

Flere kunder refererer faktisk, at hvis de selv skulle ha´ udført disse analyser samt udarbejdet udbudsmateriale, skulle de ha´ brugt imellem 3-5 gange så lang tid. Og var tilmed usikker på om dette ville ha´ været fyldestgørende og indeholdt de forbedrede vilkår, som de ikke anede kunne implementeres i aftalerne. Hvorved kunden opnåede både store tidsmæssige og økonomiske besparelser ved at tilknytte Visivo som ekspert & uvildig indkøbs-rådgiver.

Dette havde tillige en følge-gevinst for kunderne, idet man samtidig kunne allokkere tid til andre projekter i virksomheden og derved holde flere bolde i luften på samme tid. Hvilket var vigtigt, hvis man som indkøber / procurement manager er målt i virksomheden på opnåede besparelser.


Ved flere analyser har Visivo også konstateret at nuværende udstyr ikke var udnyttet tilstrækkelig og heraf eksisterede der således en kraftig overkapacitet. Hvorved Visivo anbefalede at man omrokkede flere størrere enheder til andre mindre afdelinger. ( der således fik endnu størrere enheder end før, MEN til gengæld IKKE skulle indkøbe udstyr hertil ).

Hvorved kunden dermed kun havde behov for at gå i udbud med markant mindre antal enheder og heraf også kunne opnå en størrere  besparelse på indkøbs-budgettet end først forventet. ( en betragtning om overkapacitet som iøvrigt deles af leverandørerne som bekræfter at rigtig mange har udstyr stående, der kun bliver udnyttet max. 10% af deres kapacitet / specifikationer )


Visivo arbejder tæt sammen med sine kunder, og afstemmer løbende igennem hele processen med vores kunder, hvilke "retninger" der nu skal arbejdes videre med. Uanset vores tilknytning som indkøbs-rådgiver, bibeholder vores kunder ALTID 100% beslutnings organet og forkaster / accepterer helt suværent, de oplæg leverandørerne kommer med. 

Visivo frigiver ligeledes også alle immaterielle rettigheder til de udarbejde rapporter / dokumenter og udbudsmateriale til vores kunder. Det føler vi er helt naturligt.
Erfaring CV


    D
eltagelse i over 500 indkøbsprojekter


Erfaring fra både private & offentlige indkøbs-projekter, samt EU-udbud.

Flere klienter fra DK´s 40 største virksomheder

18 års erfaring & ekspertise opnået ved daglige forhandlinger af specifikt kopi- & printaftaler.

Forhandling af kontrakter med værdi på op til 250 millioner Dkr.

Deltagelse i adskillige retssager som ekspert-rådgiver for kunder.

Benchmarker med +3.000 leverandør-tilbud

Erfaring som SKI-rådgiver for offentlige

Har været interviewet flere gange som ekspert, til diverse medier såsom DR-kontant / EkstraBladet / Børsen / Erhvervsbladet / Sjællandske Medier m.fl.