Andre fokusområder

Andre fokusområder


Der er ingen tvivl om at Visivo har sit afsæt i forhandling og analyse af kontrakter på printere & kopimaskiner.

Men qua denne unikke indsigt har Visivo tillige opnået en markant viden om leasing-aftaler generelt, jura og strategisk forhandling.

Viden vi også kan udnytte på andre områder.

Igennem årene har vi været tilknyttet adskillige firmaers indkøbs-projekter. Og hver gang er vi blevet spurgt om vi IKKE også rådgav på andre områder.

Visivo har en objektiv og sund tiltag til sine kompetencer, hvorfor vi hidtil har fokuseret udelukkende på kopimaskiner & printere.

Visivo VIL være bedst til de vi laver, ellers gør vi det iKKE.

Visivo rådgiver nu også på indkøb / leasing af kaffe-automater.

Visivo er dog igennem de seneste år, blevet spurgt indtil flere gange om vi ikke også rådgav kunder / indkøbere på kontrakt indgåelse af kaffe-automater.

Hvilket vi var skeptiske omkring, men dog undrede os over at dette område gentagne gange blev nævnt.

Indtil vi foretog en nærmere undersøgelse heraf.

Visivo konstaterede til stor forskrækkelse, at flere leverandører tilbød aftaler på kaffe-automater, der til forveksling fuldstændig ligner de aftaler på kopimaskiner & printere, Visivo på det kraftigste fraråder. Aftaler som også er omdrejningspunktet, for den overvejende del af retssager, på området for kopimaskiner.

Aftaler som iøvrigt i nylig dom, har fået udtalt en usædvanlig skarp kritik fra Højesteret, der mener at denne som udgangspunkt vil være i strid med Markedføringslovens bestemmelser.

Visivo har nu gennemgået flere aftaler som er fuldstændige identiske, med de aftaler Visivo kender fra kopimaskiner & printere. Tilmed layoutet og de leasing-selskaber som også benyttes her. Endda bagsiden og de uklare formuleringer som gengives her.

Visivo opdagede tillige at flere aktører på markedet for kaffe-automater, som tilbød disse aftaler, var gamle sælgere fra kopimaskine & print markedet.

Nu faldt den såkaldte tiøre, til hvorfor kunderne nu gentagne gange forespurgte på rådgivning herom.


Ved en analyse af disse aftaler kan Visivo konstatere at nøjagtig de selvsamme problematikker også er gældende for disse aftaler på kaffe-automater. Endda den selvsamme uigennemskuelighed og manglende oplysning til kunden, om de økonomiske forhold og konsekvenser i kontrakten.

Hertil har vi konstateret at sælgerene endda benytter de selvsamme kritiske fremgangsmåder for indhentning af kundernes underskrifter. 


Hvorfor vi ser os nødsaget til at råbe "vagt i gevær".


Skal du derfor til at indgå en aftale på kaffe-automater eller allerede har indgået en kontrakt. Så ring til os på 2974 5051.