Benchmark tilbud

Benchmark din leverandørs tilbud

Erfaring CV

Svært ved at finde prisen på netop den kopimaskine, du gerne vil lease / indkøbe ?

Det er forståeligt. Der findes nemlig INGEN offentlige prislister på kopimaskiner / mfp-produkter.

Med indsigt i +3.000 leverandør-tilbud samt adskillige retssager kan Visivo også konstatere at selvsamme kopimaskine har rigtig mange forskellige priser. Og størrelsen på virksomheden er IKKE en indikator for hvem der betaler mest eller mindst for kopimaskinen.

Hertil er det IKKE lettere, at 8 ud af 10 aftaler på printere & kopimaskiner er finansieret på den ene eller anden måde. Ofte ved leasing / leje og ikke mindst de berygtede Drifts- & All-in aftaler, der indeholder mange ukendte økonomiske forhold, kunderne IKKE er vidende om. Dette bevidner utallige retssager også. Hvorved kunderne iNGEN chance har, for at vide hvad de reelt giver for udstyret.

Hvilket er forståeligt, da disse aftaler indeholder 5 variable økonomiske forhold, som er ubekendt for kunden. Forhold som gør, at Visivo ofte oplever at kunderne har betalt 300-500 % i overpris for udstyret.

Visivo HAR en enorm & unik viden, forankret i 18 års erfaring med strategisk forhandling af print- & kopimaskine-aftaler.

Vi ønsker, med vores tilknytning til 500 firmaers indkøbsprojekter ( heraf flere af DK´s 40 største ) samt indsigt i 3.000 leverandør-tilbud på kopimaskiner & printere, at skabe gennemsigtighed for kunderne og skitsere tilbuddets / kontraktoplæggets faktuelle priser.

Så man kan benchmarke med hvad leverandøren har solgt identisk kopimaskine til, hos Visivo´s 500 andre kunder.


Fremgangsmåde ; - Når vores kunder har udvalgt den leverandør af kopimaskiner / mfp-produkt eller printere de gerne vil indgå aftale med, fremsender de leverandørens tilbud eller kontrakt til Visivo.

Indenfor 24 timer, vender vi tilbage med vores vurdering heraf.


Ved modtagelsen af leverandørens tilbud, nedbryder vi aftalens mange og ofte skjulte økonomiske forhold ( se mere herom under retssager ). Hvorved vi kan konkludere, hvad kundens reele pris vil være for kopimaskinen.

Med afsæt i tilbuddets / kontrakten faktuelle pris for udstyret,  benchmarker vi med vores database af +3.000 leverandør-tilbud, som vi har modtaget på vegne af kunder.

Forankret i dette, undersøger vi priser fra andre af markedets aktører for at etablere en baseline. Hertil benchmarker vi med, om selvsamme leverandør har tilbudt identisk kopimaskine / printer billigere, til andre af vores kunder.


Denne konklusion meddeler vi vores kunder, som derefter har flere muligheder :

Hvis priserne er konkurrencedygtige fra leverandøren, er der ingen grund til at tilknytte Visivo yderligere.

Kunden tager selv kontakt igen til leverandøren og genoptager en yderligere forhandling.

Kunden tilknytter Visivo som indkøbs-rådgiver og lader Visivo tage kontakt til leverandøren. Med afsæt i vores dokumentation af leverandørens egne & konkurrenters tilbud, indleder vi en forhandling for kunden. Og opnår typisk en markant besparelse på 30-76%.

Kunden skrinlægger videre analyse og undlader at gøre brug af leverandørens tilbud


Udover vores fokus på at iværksætte besparelser for vores kunder, har vi også indgående kendskab til de forbedrede service- & aftale-vilkår vores andre kunder får leverandøren til at tiltræde. Hvorved kunden opnår en markant bedre service-level samt undgår uventede regninger sidenhen. Vilkår som ikke mindst sikrer, at udstyret derved også kan udnyttes i længere tid. Hvilket resulterer i en markant bedre ROI ( Return og investment )


Visivo oplever ofte, at trods kunden selv har forhandlet med leverandøren og opnået 10-25% i besparelse, opnår vi yderligere store besparelser.

For leverandøren er jo også opmærksom på at der skal gives "rabat" til kunden, inden denne underskriver en aftale. Hvorfor de som udgangspunkt, tilbyder ALT for høje priser.

Visivo oplever typisk at sælgeren dernæst proklamerer, at skal der ydes rabat, skal dette afklares med salgschefen eller direktøren. Eller gives tilsagn fra en "markedførings-pulje" o.s.v.  Alt sammen, strategiske fiktive tiltag, som skal give indtryk af, at kunden modtager ekstraordinære rabatter.


Vi oplevede, at et firma som havde været en stor kunde hos en specifik leverandør i 25 år, havde fået "salgs-historien" om at kunden var den første som modtog tilbud på denne model. Og fordi leverandøren gerne ville ind på markedet med denne model, havde de modtaget en ekstraordinær pris-nedsættelse fra kr. 1 million til kr. 725.000,- Men så skulle kunden også holde denne pris hemmelig for alle andre.

Ved vores dialog, fik vi dog oplyst prisen, MEN kunne dog hurtigt konstatere at 14 dage før havde vi forhandlet selvsamme produktions-printer for anden kunde, hos selvsamme leverandør - til kr. 387.000,-

Altså var kunden besveget, til at tro han fik en rabat på kr. 275.000 . MEN reelt havde betalt kr. 338.000 i overpris.

Denne type historie hører vi hver eneste dag.


Derfor har rigtig mange firmaer tilknyttet Visivo, fordi vi har dokumenteret resultater hos adskillige firmaer. Samt kan de konstatere at vi har en unik viden som ingen andre har i DK. O g tilbyder et honorar som er uden økonomisk risici for vores klienter.

Visivo står nemlig inde for det vi gør. Gør det du er bedst til. Det gør vi ! - og det er at forhandle aftaler på kopimaskiner & printere, for kunderne.


Hvis man ikke vil tilknytte Visivo på time-basis, kan man honorere Visivo en procent-del af besparelsen. Så er du som kunde ALTID sikret at vores honorar ALDRIG overgår besparelsen. Ingen besparelse - Intet honorar ! ( så det er uden risiko at kontakte os, da det er win-win )


Ring til os på 2974 5051.


    D
eltagelse i over 500 indkøbsprojekter


Erfaring fra både private & offentlige indkøbs-projekter, samt EU-udbud.

Flere klienter fra DK´s 40 største virksomheder

18 års erfaring & ekspertise opnået ved daglige forhandlinger af specifikt kopi- & printaftaler.

Forhandling af kontrakter med værdi på op til 250 millioner Dkr.

Deltagelse i adskillige retssager som ekspert-rådgiver for kunder.

Benchmarker med +3.000 leverandør-tilbud

Erfaring som SKI-rådgiver for offentlige

Har været interviewet flere gange som ekspert, til diverse medier såsom DR-kontant / EkstraBladet / Børsen / Erhvervsbladet / Sjællandske Medier m.fl.