Leasing rådgivning af underskrifts ansvarlige

Leasing rådgivning til underskrifts ansvarlige

Leasing er et ekstremt populært finansiel værktøj til at erhverve sig produkter.


Hvorfor der indgåes leasing-aftaler for milliarder hvert år, i mange brancher.

( både ved printere & kopimaskiner, kaffeautomater, entreprenørmaskiner mfl )


Leasing er så populært, at det ofte er det mest benyttede værktøj til at erhverve sig produkter / services til sin forretning. Iflg. Finans&Leasing, benytter hele 80% af virksomhederne sig af leasing, til feks at erhverve sig printere & kopimaskiner. Altså overgår det langt kontantkøb. 

Qua denne enorme popularitet, er det derfor yderst vigtigt at man som kunde VED hvilken form for kontrakt man reelt indgår. 

Derfor er det desto endnu mere skræmmende, at proffessor i kontraktret, i DR-kontant "Leasingfælden", udsendt d. 1/9, skitserer at disse leasingkontrakter, er skrevet af jurister til jurister, og er du ikke-jurist, vil de fleste ikke kunne afkode og forstå, hvad det reelt er for kontrakter de indgår. ( => herunder kompleksiteten og hvilke konsekvenser det har for dig som kunde )

Derfor tilbyder Visivo netop rådgivning af indkøbere og underskrivere heraf, samt assistance med at forhandle disse aftaler med jeres leverandører heraf.


Leasing rådgivning til underskrifts ansvarlige omfatter


Nedenfor er anført nogle af de emner, som Visivo´s leasing rådgivning omfatter ( men er ikke fyldestgørende ) 

Grundlæggende viden


Hvad er leasing ? - og hvordan er det anderedes end i forhold til kontantkøb- eller især leje- / all-in og drifts-aftaler.


Ofte er der på de sidst nævnte aftaler, ingen eller minimal forskel, og adskillesen fra hinanden, skal man ofte om på en jura- & tætskreven bagside af standardvilkår, for at kunne klarlægge hvilken form for aftale man reelt er ved at underskrive.


Visivo ser overvejende at leje-aftaler, all-in og drifts-aftaler som regel, reelt er de langt mere bindende og økonomisk meget mere belastende finansielle leasing-aftaler.


Idet flere økonomiske forhold er inkluderet i én samlet ydelse, er det desto endnu mere vigtigt at du som kunde er FULDT informeret om ALLE de økonomiske forhold ( op til 7 ) som er inkluderet i denne samlet ydelse. Og ikke kun er vidende om leasingydelsen pr. måned og kontraktperioden som oftes er de eneste økonomiske forhold som oplyses om på kontrakten.

Er du derfor bare uvidende om én af disse økonomiske forhold, er det umuligt for dig at udregne hvad du reelt så betaler for udstyret / servicen. ........og også senere, om du får overført / medfinansieret korrekt restgæld ved kontraktændring.


Denne uvidenhed om de økonomiske forhold, er den primære faktor til at der meget ofte indgåes aftaler med massive overpriser. 

Det er nemlig fuldstændigt umuligt for dig som kunde, at vide om den tilbudte aftale er konkurrencedygtig eller ej, hvis du ikke kender ALLE de økonomiske forhold seperat.


Qua Visivo dagligt har forhandlet disse aftaler i årtier, for adskillige virksomheder, er Visivo vidende om ALLE de økonomiske forhold der kan være i en sådan aftale. 


Leasing typer


Leasing tilbydes ofte i 2 versioner.

Enten som operational leasing eller finansiel leasing.

Ved operationel leasing ( som oftes benyttes ved feks bil-leasing, er der ofte en kort opsigelses-varsel, hvor du som kunde skal betale en begrænset bod, hvis du vil ud før den aftalte kontraktperiode. MEN hvor du som kunde dog IKKE hæfter for aktivets / produktet restværdi.

Ved finansiel leasing ( som er den mest benyttede leasingform ). Feks altid ved printere & kopimaskiner, kaffeautomater, entreprenørmaskiner mv. er aftalerne uopsigelige i HELE den kontraktperiode som fremgår af kontrakten.

Hvor du som kunde hæfter for HELE produktets værdi, uanset hvornår du vil ud af aftalen.

Hvilket betyder, at selvom du ændrer på udstyr / skifter kontrakt eller sågar leverandør, vil du som kunde fortsat hæfte for og få overført / medfinansieret AL den restgæld du mangler at betale, i den nuværende / igangværende aftale.


Dette faktum er der stort set ingen kunder som ved. Hvorfor dette faktum alene medfører, at du som kunde virkelig skal være yderst opmærksom på at få annulleret / forhandlet ændret kontrakts-vilkår ind i din aftale som adresserer denne udfordring for dig som kunde og dermed din ikke-eksisterende / minimale fleksibilitet i leasing-aftalen. 


Visivo har +27 års erfafing med at forhandle, rådgive kunder om netop disse udfordringer, og hvordan man kan adressere disse udfordringer og begrænsninger disse vilkår medfører.

Herunder er Visivo vidende om, hvilke forbedrede service- & kontrakts-vilkår, flere hundrede andre firmaer har fået indført i deres aftaler og som du med fordel også kan få forhandlet ind i dine aftaler.

Learn More

Leasing = 3.parts forhold


I modsætning til kontantkøb eller leje-aftaler, som oftes er en aftale imellem 2 parter, er leasing en aftale imellem 3 parter. ( dig som 1- kunde, 2- leverandøren og 3- leasingselskabet )

Dette ændrer / medfører pludselig nogle vigtige og kritiske udfordringer, du som kunde skal være yderst opmærksom på.

Herunder at du som kunde, er alene og oppe imod 2 proffesionelle parter som sammen har et tæt samarbejde, om at få solgt dig et produkt og leasingydelse, OG at leverandøren / leasingselskabet forhandler disse aftaler hver dag. Og derfor har en hel anden indsigt i aftalerne end dig som kunde.


Er du derfor som de fleste kunder, og netop IKKE forhandler sådanne aftaler hver dag, er videns-grundlaget / erfaringen imod dig. 


Og hvad vigtigere er, at ved en eventuel tvist, vil domstolene opfatte dig som en professionel ( og ligeværdig ) forhandlingspart oppe imod leverandøren og leasingselskab. Også selvom du måske kun forhandler disse leasingkontrakrter, hvert 3-5 år og derfor ikke har den samme indsigt i og viden om disse kontrakter og konsekvenser herved.

Herunder er du så også alene ansvarlig for, hvis du ikke har spurgt ind til alt, og / eller ikke var opmærksom på oplysninger i leasing-aftalen som IKKE var dig oplyst.


At der er flere oplysninger, som enten ikke oplyses eller er formuleret tilpast vagt og ikke klart afspejler den reelle betydning som klart kan afkodes af dig som kunde, understøttes af flere retssager herom.


Forankret heri, er det derfor yderst vigtig at du som kunde, enten bør have samme videns-niveau og ekspertise som leverandøren og leasingselskabet, ELLER at du indhenter ekspert hjælp, INDEN du underskriver din aftale med leverandøren og/eller leasingselskabet.

At det kan dreje sig om rigtig mange penge ( ofte hundrede tusinde og op imod millioner ) belyser flere retssager herom.

Learn More

Få rådgivning med fokus på dig som kunde !


Eller fremsend din leverandør´s tilbud / kontrakt oplæg. Så foretager Visivo allerførst en GRATIS pre-vurdering.

Kontakt Visivo


enten på telefon eller email. Se kontaktdata nedenfor.