Indkøbs rapport

Visivo <synlighed>


Har igangværende finanskrise, øget indkøbernes fokus på at iværksætte besparelser ?Konklusionerne i en nylig rapport, er at indkøb får en stadig større strategisk bevågenhed. Presset på virksomhederne for at øge konkurrence-evnen har aldrig været større.

Hvorfor der nu også er større fokus på omkostnings-reduktioner.


Ledelsen kræver herved markante besparelser, samtidig med at allokeringen af ressourcerne beskæres. I 46% af de adspurgte virksomheder er der ansættelsesstop.

Hvorfor samme/færrere indkøbere skal finde besparelser på flere områder. Og heraf foregår der, derfor en naturlig prioritering af fokusområder. Hvorved inddirekte indkøb og heraf indkøb af printere & kopimaskiner, fortsat IKKE får tilført forøget fokus. Trods mediernes beskrivelse af firmaer, som er havnet i urimelige leasing-aftaler.


Af undersøgelsen, fremgår det, at 64% af indkøberne derfor har fokuseret på områder, der er forankret i virksomhedens primære drift. Men kun 21% på inddirekte indkøb. Kerneområder, essentiel for virksomhedens produktion prioriteres altså, imens inddirekte indkøb af ex. kopimaskiner & printere, indkøbes med “venstre hånd”.

Området er også fortsat perifært for IT-afdelingen, som har fokuseret deres kompetencer andetsteds. Hvorfor der ej heller her er den fornødne fokus på indkøb heraf. ( til trods for, at andre undersøgelser endda viser at 2/3-dele af alle brugeropkald til IT, er relateret til print )

Ovennævnte scenarie, med lav fokus på indkøb af printere & kopimaskiner, gør at sælgerne/leverandørerne er klædt endog meget bedre på, end indkøberne. Hvorfor omkostnings-niveauet på dette område, er højt, i forhold til andre områder.

Dette understøttes også af, at “den råde tråd” i adskillige retssager er, at indkøberne enslydende, bekræfter at de ikke havde fokus på området, syntes aftalerne var uigennemskuelige, MEN udelukkende fokuserede på at aftalerne ikke skulle blive dyrere. Hvorfor man ikke fik undersøgt detaljeret, om de af leverandørerne fremlagte forhold nu også var korrekte. Hvorfor man uvidende indgik nye aftaler som var alt for dyre og urimelige.

Lige indtil en uvildig indkøbs-konsulent eller en anden leverandør, gjorde dem opmærksomme på, at den leveret løsning var voldsom dyr.


En af hovedkonklusionerne i undersøgelsen er tillige, at kun 26% af virksomhedens samlet indkøb, dermed er blevet genforhandlet. Resultaterne på de genforhandlede områder, har iværksat en gensn. besparelse på 7%. Ved primært 2 fokusområder ; lavere priser hos leverandørerne samt længere betalingsbetingelser.

Forankret i adskillige forhandlinger, som indkøbs-konsulent for diverse private virksomheder & offentlige organisationer, af netop deres aftaler på kopimaskiner & printere, kan det dokumenteres at iværksatte besparelser herpå er 30-76%. Hvilket i flere tilfælde, har betydet +10 millioner Dkr i besparelser, for større firmaer, henover de næste 4 år.


Området indeholder derfor ofte, et stort uforløst besparelses-potentiale. Men uden den fornødne fokus fra indkøberne Både fordi, indkøberne har fokus andre steder, qua manglende allokering af ressourcer, MEN også fordi de IKKE er opmærksomme på, hvor stort besparelses-potentialet er heri.


Kontakt derfor Visivo på www.kopimaskiner.info eller 29745051. Så vil vi, ganske gratis, klarlægge om jeres aftaler også indeholder et stort besparelses-potentiale og skitsere en business-case med forventet fremtidigt spend.

Nyheder


    E
n af Jyllands største virksomheder, har udvalgt Visivo til at gennemføre deres udbud på kopimaskiner & printere. Med Visivo´s store erfariing & ekspertise er det vores forventning, at virksomheden opnår en markant besparelse. 


Endnu en af DK´s allerstørste internationale virksomheder DLG ( Dansk Landbrug & Grovvareselskab ) m. ca. 8.000 ansatte, udvælger Visivo til at forestå deres internationale udbud på kopimaskiner & printere. Visivo er utrolig stolt over at være udvalgt som indkøbsrådigver, der bekræfter den tiltro & tillid til vores unikke kompetencer, vi har opnået ved allerede at havde hjulpet flere af danmarks 40 største virksomheder. Vi håber med vores tilknytning, at de helt enestående aftaler vi har fået forhandlet på plads til vores klienter, må komme andre af vores kommende klienter til gode.

MT Højgaard ( en af danmarks allerstørste virksomheder ) udvælger Visivo til at forestå deres udbud på printere & kopimaskiner.

SOS International , kåret som verdens bedste assistanceorganisation i 2012 og iøvrigt Nordens største med 720 medarbejdere, der bl.a. varetager den danske gule sygesikring, har valgt Visivo for 3´je gang til at forhandle deres internationale print-aftale.

Egmont-koncernen ( Udgiver af bladene Euroman, Anders And m.fl, Nordisk Film + Biografer, TV2 Norge, Zentropa m.fl ) er en af Nordens største mediekoncerner, valgte at lade Visivo udarbejde & forhandle deres internationale indkøbs-projekt på printere & kopimaskiner til deres seslskaber i 32 lande.

Flere retssager er henover de sidste 1-2 år afgjort til kundernes fordel på kritiske punkter i kontrakterne. Hvorved leverandøren er erkendt erstatningsansvarlig for bl.a. tilbageholdelse af vigtige oplysninger. Derved er der nu en  ny retspraksis, som forbedrer kundernes mulighed for at få annulleret hele eller dele af aftalerne.

En af DK´s meste kendte brands / SAXO Bank valgte at tilknytte Visivo til at udarbejde & forhandle deres internationale indkøbs-projekt på printere & kopimaskiner til deres 17 lande.

Visivo forhandlede forlig for klient. Som fik afskrevet 1,7 million af sin print-aftale.

Visivo er tilknyttet flere offentlige institutioner´s og skolers udarbejdelse af EU-udbud.

Erfaring CV


    D
eltagelse i over 500 indkøbsprojekter


Erfaring fra både private & offentlige indkøbs-projekter samt EU-udbud.

Flere klienter fra DK´s 40 største virksomheder

18 års erfaring & ekspertise opnået ved daglige forhandlinger af specifikt kopi- & printaftaler.

Forhandling af kontrakter med værdi på op til 250 millioner Dkr.

Deltagelse i adskillige retssager som ekspert-rådgiver for kunder.

Benchmarker med +3.000 leverandør-tilbud

Erfaring som SKI-rådgiver for offentlige

Har været interviewet flere gange som ekspert, til diverse medier såsom DR-kontant / EkstraBladet / Børsen / Erhvervsbladet / Sjællandske Medier m.fl.