Analyser nuv. aftale

Analyse af nuværende aftale

"Uigennemskuelige", siger ALLE vores kunder.


"Synes du også at udgifterne til kopimaskiner & printere efterhånden er blevet voldsomt dyre ?"


Eller har en anden leverandør måske nævnt for dig, at din nuværende print-aftale er voldsom dyr. Idet tilsvarende løsning kunne leases / købes, markant billigere hos dem.

Eller mærker du bare en uro i maven, idet leverandøren ret ofte kommer forbi og udskifter udstyr. MEN hævder at det er "GRATIS" og det er på uændret vilkår.

Trods din skepsis, kan du fortsat ikke finde uregelmæssigheder, men du kan IKKE umiddelbart se at det bliver dyrere. Hvilket sælgeren jo også hævdede.

MÉN har du kigget på ; at aftalen starter forfra igen, hver gang man fik nyt "gratis" udstyr og derfor "bare" skulle tiltræde en ny aftale. Hvorved aftalen forlænges og forlænges og forlænges.............hver gang ! - Hvilket får den såkaldte "snebold til at rulle" og vokse og vokse....


Med afsæt i 18 års erfaring og adskillige retssager, er vi nok dem i Danmark som ved mest om aftaler på kopimaskiner & printere.

Visivo HAR en enorm & unik viden, forankret i 18 års erfaring med strategisk forhandling af print- & kopimaskine-aftaler.

Med afsæt i vores daglige praktiske erfaring, med strategisk forhandling af kontrakter på printere & kopimaskiner / indsigt i +3.000 leverandør-tilbud samt ikke mindst tilknytning til kunder i adskillige retssager, har vi en enorm og unik indsigt i at kunne analysere nuværende aftaler.

Med der formål, at nedbryde kontrakternes økonomiske forhold og udarbejde kontrakthistorik for alle nuv. og forrige aftaler.

For derved at konkludere hvad den økonomisk konsekvens var, hver gang man tiltrådte en kontraktændring.


Qua vi tillige har indsigt i adskillige retssager og domme, er vi bekendt med den nye retspraksis. Hvorfor vi også kan vurdere om aftalen evt. bør videresendes til juridisk vurdering hos en advokat. Herunder om overpriserne har været så store, at det kan betale sig at føre en retssag.


Afledt af disse retssager, har Visivo tillige kendskab til flere advokater som har speciale i disse indviklede & komplicerede aftaler på pritnere & kopimaskiner. Og kan henvise til disse, hvis virksomheden ikke selv har tilknyttet en advokat med dette speciale.


Vores utrættelige kamp for kunderne, har nu medført at kunderne har vundet flere retssager, på vigtige punkter i kontrakterne.

Punkter som er gældende i 8 ud af 10 aftaler.

Hvorfor dette ofte også medfører, at kunderne nu har bedre mulighed for at indgå forlig med leverandøren eller leasing-selskabet, fremfor at skulle hele vejen i retten. ( Senest foranledede Visivo, at kunde indgik forlig med leasing-selskab og fik afskrevet 1,7 million på sin aftale )


Ny retspraksis skitserer bl.a. at leverandøren SKAL oplyse klart og tydeligt, at der medfinansieres gammel restgæld fra forrige aftaler i ny aftale. Og med hvilken beløbssum.

Desuden SKAL leverandøren godtgøre kunden for videresalg af gl. / nedtaget udstyr fra kunden, da kunden jo fortsat betaler for gammelt udstyr i den nye aftale. ( læs mere herom, under "Gode råd" og afsnittet der omhandler finansiel leasing )


Hertil har Højesteret for nylig i en dom, udtalt en yderst skarp kritik af en meget udbredt kontrakt for markedet : "Højesteret er af den opfattelse, at kontrakten som udgangspunkt er i strid med Markedføringsloven........."

 

Qua denne usædvanlig skarpe kritik af Højesteret, Visivo´s unikke indsigt i aftalerne samt at Visivo er bekendt med at 8 ud af 10 aftaler er identisk med omtalte kontrakt, har kunderne nu en forhøjet mulighed for at få tilkendt erstatning fra leverandøren. Og derved kunne benytte denne erstatning til at udkøbe sig af aftalerne, langt tid før oprindelig udløbsdato.


Vidste du, at 8 ud af 10 IKKE har købt sine kopimaskiner & printere, kontant. MEN har finansieret dem på en leje / leasing All-in / driftsaftale.

Har du en sådan aftale ? - så er der forhøjet risiko for at du også har betalt ALT for meget for dit udstyr !


Kontakt derfor Visivo på 2974 5051. Så vil vi tilbyde at vurdere din nuværende aftale.


Erfaring CV


    D
eltagelse i over 500 indkøbsprojekter


Erfaring fra både private & offentlige indkøbs-projekter, samt EU-udbud.

Flere klienter fra DK´s 40 største virksomheder

18 års erfaring & ekspertise opnået ved daglige forhandlinger af specifikt kopi- & printaftaler.

Forhandling af kontrakter med værdi på op til 250 millioner Dkr.

Deltagelse i adskillige retssager som ekspert-rådgiver for kunder.

Benchmarker med +3.000 leverandør-tilbud

Erfaring som SKI-rådgiver for offentlige

Har været interviewet flere gange som ekspert, til diverse medier såsom DR-kontant / EkstraBladet / Børsen / Erhvervsbladet / Sjællandske Medier m.fl.