Gode råd

Gode råd ved køb / leasing af kopimaskiner

Andre gode råd


"Uigennemskuelige" aftaler, sige ALLE vores kunder.

Med indsigt i +3.000 leverandør-tilbud på kopimaskiner og printere, 500 kunders kontrakter samt indsigt i adskillige kunders retssager imod leverandørere, kan vi godt forstå kundernes bekymringer.

Den største bekymring er forankret i at 9 ud af 10 aftaler bliver ændret førend de udløber. Uden at kunderne bliver forklaret tydeligt, hvad dette har af økonomisk konskvens. Hvorved at den såkaldte "snebold " ruller sig størere og størrere og......

Hertil bliver de fleste aftaler indgået uden at kunden kende ALLE de økonomiske forhold og/eller hvad det koster at komme ud af aftalen.

Kender du IKKE den faktuelle pris for produktet, eller andre økonomiske forhold i en aftale, så underskriv ALDRIG en aftale !Er prisen ukendt, er det jo umuligt at vide, om man betaler den rette pris eller ej !

9 ud af 10 aftaler på printere & kopimaskiner er finansieret på en eller anden måde. Ofte ved leasing / leje eller ikke mindst ved de berygtede Drifts- & All-in aftaler. Alle kontraktformer, hvori der betales EN pris, indeholdende ALLE omkostninger.

Aftaler Visivo på det kraftigste fraråder ! Da det er præcist disse aftaler som er årsag til at vi tit hos kunder, oplever at aftalerne / udstyret er solgt med 300 - 500 % avancer.

Og det er typisk også disse All-in aftaler som er omdrejningspunktet for adskillige retssager.

Drifts & All-in aftaler indeholder 5 variable økonomiske forhold, som resulterer i en print-pris ( alt inklusiv / All-in )

Disse 5 variable, SKAL man som kunde kende 100%.

Kendes disse variable / forhold, er det nemlig muligt at fastslå den faktuelle pris for udstyret. For derved at benchmarke om leverandørens pris er konkurrencedygtig med andre leverandøre på markedet.


ALLE finansierede aftaler ( Leasing / Leje / Drifts- & All-in aftaler er FINANSIEL LEASING )

fMange kunder tror / eller er ukorrekt belevet informeret om at netop deres finansierede aftale på kopimaskiner & printere, er operationel leasing og IKKE finansiel leasing. Denne sondring er vigtig at kende og ikke mindst vide forskellen på.

Ved operationel leasing, er kundens afdrag på aftalen identisk med den afskrivning som aktivet / produktet har i markedet.

Altså følger afskrivningen den salgsværdi som leverandøren på et givent tidspunkt kan sælge produktet til igen. Hvis kunden skulle ønske at stoppe aftalen før tid. Operationel leasing kender vi ofte ved bil-leasing, eller andre langvarige goder.

Finansiel leasing, er kunden forpligtet til fuld amorisering af aktivet. Altså er man som kunde forpligtet til at betale produktets fulde pris, uanset hvornår man ønsker at stoppe aftalen. ALLE aftaler på markedet for kopimaskiner & printere ER finaisel leasing. Uden undtagelse.


Årsagen til at ALLE aftaler på markedet for kopimaskiner & printere ER finansiel leasing er, at så snart man som kunde har underskrevet aftalen, bliver denne aftale solgt / transporteret videre til et leasing-selskab. Leasing-selskabet udbetaler straks HELE kontraktsummen til leverandøren. Hvorefter leasing-selskabet opkræver de løbende leasing-ydelser i den aftale periode.

Hvis du som kunde så pludselig vil opsige aftalen før tid, har leasing-selskabet endnu ikke modtaget ALLE de penge, som de allerede har udbetalt til leverandøren. Hvorfor de vil kræve at kunden SKAL betale samtlige resterende ydelser på aftalen.

Dette understøttes også af, at leverandørerne i retssager oplyser at produkterne intet er værd på markedet som brugt.


Denne viden om finansiel leasing, er yderst vigtig at være opmærksom på, når man skal ændre sin aftale på kopimaskiner & printere før aftalte udløbsdato. Hvilket meget ofte sker, da der typisk laves 5-årige aftaler, MEN kunderne udskifter ofte allerede efter 3-3,5 år.

Dette betyder nemlig at samtlige resterende ydelser på nuværende print-aftale, nemlig SKAL indfries af leverandøren spm så medfinansierer dette beløb + nyt udstyrs værdi samt avance, i ny fremtidig aftale.

Hvorved du som kunde, i sin nuværende aftale, reelt betaler både for sit nuværende udstyr, man har til rådighed, MEN OGSÅ på alt det gamle udstyr man tidligere har haft. Hvilket er 1 af årsagerne til at den såkaldte snebold kan rulle og aftalerne på kopimaskiner & printere bliver voldsomt dyre. For forestil dig bare, at dette sker 2-3 gange, inden print-aftalerne udløber !

Findes der undtagelser fra dette ? - NEJ, ingen overhovedet ! For leasing-selskabet skal jo ha´ alle de penge igen, som de allerede har udbetalt til leverandøren, dagen efter kunden underskrev kontrakten.


Højesteret har udtalt en skarp kritik af, at præcist dette forhold IKKE blever oplyst kunderne.

Er kunderne opmærksomme på dette og denne medfinansiering af gamle aftaler ? - NEJ !

Hvorfor Højesteret faktisk mener at manglende oplysning om dette væsentlige punkt, som udgangspunkt vil være en overtrædelse af Markedføringslovens §1 og §3.

Denne vigtige oplysning, er Visivo bekendt med IKKE er oplyst kunderne i 9 ud af 10 aftaler.


Hvorfor oplyser leverandørerne IKKE kunderne om dette ? - jo, for hvis du fortsat skulle betale for det gamle udstyr som du vil levere tilbage til leverandøren. Ville du så udskifte overhovedet ? - Nej, vel !

( Ville du både betale banken for din nye bil, MEN også samtidig betale for din gamle bil ? - som forhandleren jo tog retur da du købte ny bil )


Dette VED leverandøren også, hvorfor denne oplysning slet ikke nævnes for kunderne, ELLER også skitseres i meget uklare formuleringer. Eller sågar bagpå kontrakten med småt.

Disse manglende oplysninger, er der ført mange retssager på. Og ny retsprkais tilsiger nu, at leverandøren dermed vil blive erstatningsansvarlig for dette beløb, hvis oplysning herom mangler at være oplyst kunden.


Denne problemstilling og manglende oplysning herom, er den primære årsag til at kundernes kontrakter på kopimaskiiner & printere er voldsomt dyre. Hvilket også understøttes også af, at flere leverandører nu klager over kunderne har så dyre kontrakter, at det er umuligt at få dem ud af de nuværende aftaler. Hvorved branchen oplever et kraftigt omsætningsfald i disse år.

Som en følge-effekt af denne problematik, oplever Visivo så, at da sælgerne jo SKAL opnå deres salgs-budget. Dette kan IKKE ske ved at få nye kunder, hvorfor de bliver utrolig kreative på eksisterende kunders aftaler. Hvorved kreative beregninger, på kunders omkostninger udarbejdes. Med henblik på at ny aftale jo umiddelbart vil være bedre.


Undrer den opmærksomme læser sig over, hvad der så sker med de gamle maskiner der tages "gratis" retur fra kunderne ? - jo de sælges / leases igen til anden kunde, med den garanti at leverandøren jo yder 6 års reparations service på maskinerne. Hvorved vi nu har en situation, at 2 kunder teoritisk betaler for samme maskine.

Og hvem tilfalder gevinsten ved dette videresalg af brugt udstyr ?................ leverandøren.

 

Skulle man alligevel ønske at udskifte sit udstyr, trods ovenstående forhold, er præcis dette økonomiske forhold utrolig VIGTIGT at vide, når man skal vurdere en fremtidig aftales rentabilitet / ROI.

Hvis dette forhold om indfrielse IKKE kendes, kan man jo heller IKKE udtrække dette beløb af den totale nye kontraktværdi. Og derved vurdere om hvad det nye udstyr, faktuelt / netto vil koste dig som kunde.


Ovenstående er IKKE udtømmende, men er de vigtigste informationer om denne problemstilling.


Visivo har nu skitseret 1 af de 5 variable forhold, der er i leasing / leje / drifts- & All-in aftaler. 

Visivo vil i den kommende tid uploade YouTube video om andre gode råd. Kan du ikke vente på dette, eller har spørgsmål så ring til os på 2974 5051.
    F
å tilbudt kontantpriser


Indhent ALTID tilbud fra mere end 2 leverandørere

Efterprøv sælgernes påstande. Undersøg dem ALTID selv og lad IKKE hans påstande stå uprøvet. Sælgeren / leasing-selskabet er IKKE din allieret og aflønnes af hvor stor indtjening de tjener på din kontrakt.

Få fyldestgørende oplysninger om, hvad den resterende økonomiske forpligtelse er på nuværende aftale.

KEND dit faktuelle printforbrug på ALT dit udstyr.

KEND samtlige 5 variable økonomiske forhold i din nye aftale. Hvis IKKE, underskriv da ALDRIG en ny aftale.

Få klarhed over, hvordan du kommer ud af ny aftale og hvad dette betyder økonomisk.

Indhent oplysninger om priser på nettet, eller kontakt en ekspert / Visivo om dette.